แวะมากราบไหว้อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน

tum-travel-hoi-hin-ratchaphat

หัวหินนับได้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากมายทั้งสถานที่ท่องเที่ยวจากธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้หรือว่าการที่คนเข้าไปสร้างจนกลายเป็นสถานที่ท่องเทียวที่น่าสนใจก็ตามที ซึ่งสถานที่ที่คนได้เข้าไปสร้างจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็มีอยู่ด้วยกันมากมายหลายสถานที่ แต่มีอยู่สถานที่หนึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามแล้ว เรายังได้เรียนรู้ ได้รำลึกถึงคุณงามความดีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยด้วย สถานที่แห่งนี้ก็คือ อุทยานราชภักดิ์ อุทยานที่สร้างขึ้นมาเพื่อความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยทุกๆ คน
ความเป็นมาของอุทยานราชภักดิ์
ความตั้งใจหลักจริงๆ ของการสร้างอุทยานราชภักดิ์แห่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อต้องการแสดงถึงความจงรักภักดี เป็นการเทิดทูนพร้อมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณองค์พระมหากษัตริย์ทุกยุคทุกสมัยของสยามประเทศ โดยชื่อนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้พระราชทานนามให้ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยางวรางกูร ขณะที่ทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มาทรงเปิดอุทยาน เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558
วัตถุประสงค์สำคัญในการจัดสร้าง
1. เพื่อเป็นการเทิดทูนรวมถึงเป็นการประกาศเกียรติคุณแด่สมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศ ทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมา ทุกพระองค์ท่านได้ทรงสร้างคุณงามความดีมากมายหาที่ใดมาเปรียบมิได้ให้กับประเทศไทย เป็นผู้ที่นำพาความเจริญรุ่งเรืองต่างๆ มาสู่ยุคสมัยของพระองค์ท่านอย่างแท้จริงและสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับชาวไทยตราบจนทุกวันนี้
2. เพื่อไว้เป็นสถานที่สำหรับกระทำพิธีการสำคัญต่างๆ ของกองทัพบก รวมไปถึงเอาไว้เป็นสถานที่ในการรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศในโอกาสที่เข้าเยี่ยมกองทัพบกอย่างเป็นทางการ
3. เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ที่ให้กำลังพล ครอบครัวของกองทัพบก นักเรียนทหาร รวมทั้งประชาชนชายไทยและชาวต่างชาติได้มีการเข้ามาทำการทัศนศึกษาค้นคว้าความรู้ของประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นการสร้างจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงพระเมตตากรุณากับประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด
พื้นที่ภายในอุทยานราชภักดิ์
จะประกอบไปด้วยพื้นที่ 3 ส่วน ดังนี้
1. พระบรมราชานุสาวรีย์ของ 7 พระมหากษัตริย์ไทย
– พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
– สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
– สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
– สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
– พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
– พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
– พระบาทสมเด็จพระจุลจอเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. ลานเอนกประสงค์ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อไว้สำหรับทำพิธีการสำคัญต่างๆ ของกองทัพบก รวมถึงรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ
3. พิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 7 พระองค์

tum-travel-hoi-hin-rat


Comments are Closed

© 2023: เปิดประสบการณ์ชีวิต ผู้ชายหล่อ เปื่อนฝุ่น ตั้งเป้าหมายเพื่อพุ่งชน | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress